Cấn trạch
Hình minh họa
艮宅八卦方位

艮宅兌門,少男少女之配合。兌金為外爻而在上,艮土為內爻而在下,此澤山咸之象也。內土外金,雖云泄气,而延年得地吉星,可以吉斷之,主子孫貴,田土丰,小房尤盛,長門平順,不獨發少年之貴,抑且有名高之選。乾門則純昜不化,切忌震巽之門克本宮之土耳。

靜宅一進,兌門延年金司宅,伏位上吉。右房上吉,各房俱兌吉。

Cấn trạch bát quái phương vị

Phiên âm:

Cấn trạch Đoài môn, thiếu nam thiếu nữ chi phối hợp. Đoài kim vi ngoại hào nhi tại thượng, Cấn thổ vi nội hào nhi tại hạ. Thử "Trạch Sơn Hàm" chi tượng dã. Nội thổ ngoại kim, tuy vân (rằng) tiết khí, nhi Diên Niên đắc địa cát tinh, khả dĩ cát đoán chi. Chủ tử tôn quý, điền thổ phong (được mùa), tiểu phòng vưu thịnh, trưởng môn bình thuận, bất độc phát thiếu niên chi quý, ức thả hữu danh cao chi tuyển. Kiền môn tắc thuần dương bất hóa. Thiết kị Chấn Tốn chi môn khắc bổn cung chi thổ nhĩ.

Tĩnh trạch nhất tiến, Đoài môn Diên Niên kim tư (chủ) trạch. Phục Vị thượng cát. Hữu phòng thượng cát. Các phòng câu Đoài cát.

Dịch xuôi diễn ý:

Nhà Cấn thổ với cửa Đoài kim là tượng chính phối giữa thiếu nam và thiếu nữ. Đây có nghĩa là nhà có âm dương trọn đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong Kinh dịch, cửa Đoài kim ở ngoài nên để quẻ Đoài (☱) ở bên trên, và chủ Cấn thổ ở trong nên để quẻ Cấn (☶) ở bên dưới. Vậy là được tượng quẻ "Trạch Sơn Hàm".

☱ Đoài (Trạch)

☶ Cấn (Sơn)

Trạch Sơn Hàm

Chủ thuộc thổ và cửa thuộc Kim, khi so đôi là tương sinh, tức là vô hình khí từ ở trong nhà sinh ra ngoài. Đây có thể là điều bất lợi do thoát khí. Tuy nhiên, nhà có cửa ở cung Đoài so với chủ ở cung Cấn, thừa Diên Niên cát tinh theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Diên Niên, tức là sao Vũ Khúc, thuộc dương kim bay nhập cung Đoài cũng thuộc kim, khi so đôi đặng tỉ hòa. Sao Vũ Khúc trở thành tốt vào bậc nhất và mang đến cho nhà toàn điều may mắn. Chính vì vậy cửa ở đúng chỗ rất tốt. Trong nhà con cháu phát quý hiển, điền thổ đượcmùa luôn luôn và thu hoạch tốt, gia chủ có thể có đến 2 hoặc 3 vợ, vợ cả ưng và sống chung thuận hòa. Nhà không phải chỉ phát quý cho người con còn trẻ mà thôi mà mọi người đồng hưởng phúc. Vậy nhà này cũng xếp vào danh sách tuyển lựa.

Nếu nhà Cấn làm cửa ở cung Kiền, tức nhà có tượng hợp phối giữa lão dương và trung nam. Tượng này là thuần dương. Nhà dương thịnh gia cảnh tuy cũng được chút lợi trong thời gian đầu, nhưng sau này do không có âm nhà bất sinh hóa và bất phát. Hậu quả là sát hại vợ hoặc không còn có con nối dòng.

Nhà Cấn thổ thuộc về Tây Tứ Trạch, cho nên rất kị làm cửa ở cung Chấn hoặc Tốn vì những cung này thuộc về Đông Tứ Trạch do hành mộc khắc cung chủ thuộc thổ. Kết quả nhà phải thừa những hung tinh. Nhà chủ Cấn với cửa Chấn thừa hung tinh Lục Sát. Nhà chủ Cấn với cửa Tốn thừa hung tinh Tuyệt Mệnh.

Nhà chủ Cấn thổ với cửa Khôn [tuy tác giả không đề cập trong nguyên văn, nhưng sẵn phân luận để cho trọn ý] có tượng phối hợp giữa lão âm và trung nam. Nhà vẫn có đủ âm dương để mà sinh hóa và chiếm tượng quẻ "Địa Sơn Khiêm". Chủ và cửa đều thuộc thổ, khi so đôi đặng tỉ hòa. Tuy là tượng "nhị thổ tỉ hòa, đồng điền vi phú” do vô hình khí thịnh thổ mà tự sinh kim, nhưng theo phép Bát Biến Du Niên nhà thừa Sinh Khí, tức Tham Lang tinh thuộc mộc. Cát tinh bay nhập cung chủ, khi so đôi là tương khắc, tinh khắc nhà. Vì vậy cát tinh trở nên hung tinh vào những năm tháng thuộc mộc và không còn tốt nhất là thời gian ở lâu sau này. Vì vậy nhà này chỉ xếp vào loại tốt bậc thứ hai.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Cấn chỉ có cửa Đoài thừa Diên Niên là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Diên Niên Kim trạch thuộc Tây Tứ Trạch. Phòng ngay cung Cấn kể là tốt vì thừa Phục Vị cát tinh. Đối diện với Phục Vị là cung Khôn tốt vì thừa Sinh Khí cát tinh. Phòng bên tay mặt trong cung Kiền là tốt do thừa Thiên Y cát tinh. Các phòng trong cung Đoài cũng đều tốt do thừa Diên Niên cát tinh.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top