Chấn trạch
Hình minh họa
震宅八卦方位

震宅離門,長男中女之配合。離火為外爻而在上,震木內爻而在下,此火雷噬嗑之象也,且外火內木宮星比和,而生气飛入震宮,為二木 成林之象,火木通明,伕妻和諧,子孫顯貴,田財丰,上吉之宅,切忌乾門。

靜宅一進,離門,生气司宅,左房坎戶,右房離戶,只左房与伏位上吉。

Chấn trạch bát quái phương vị

Phiên âm:

Chấn trạch Li môn, trưởng nam trung nữ chi phối hợp. Li hỏa vi ngoại hào nhi tại thượng, Chấn mộc nội hào nhi tại hạ. Thử "Hỏa Lôi Phệ Hạp" chi tượng dã. Thả ngoại hỏa nội mộc cung tinh tỉ hòa, nhi Sanh Khí phi nhập Chấn cung, vi nhị mộc thành lâm chi tượng. Hỏa mộc thông minh, phu thê hòa hài, tử tôn hiển quý, điền tài phong (tươi tốt). Thượng cát chi trạch. Thiết kị Kiền môn.

Tĩnh trạch nhất tiến, Li môn, Sanh Khí ti trạch. Tả phòng Khảm hộ. Hữu phòng Li hộ. Chích tả phòng dữ Phục Vị thượng cát.

Dịch xuôi diễn ý:

Nhà Chấn mộc với cửa Li hỏa là tượng hợp phối giữa trưởng nam và trung nữ. Đây có nghĩa là nhà có âm dương đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong kinh dịch, cửa Li hỏa ở ngoài nên để quẻ Li (☲) ở bên trên, và chủ Chấn mộc ở trong nên để quẻ Chấn (☳) ở bên dưới. Vậy là được tượng quẻ "Hỏa Lôi Phệ Hạp".

☲ Li (Hỏa)

☳ Chấn (Lôi)

Hỏa Lôi Phệ Hạp


Chủ thuộc mộc và cửa thuộc hỏa, khi so đôi là tương sinh, tức là vô hình khí từ ở trong nhà sinh ra ngoài. Đây có thể là điều bất lợi do thoát khí. Tuy nhiên, nhà có cửa ở cung Li so với chủ ở cung Chấn, thừa Sinh Khí cát tinh theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Sinh Khí, tức là sao Tham Lang, thuộc dương mộc bay nhập cung chủ cũng thuộc mộc, khi so đôi đặng tỉ hòa. Sao Tham Lang trở nên tốt vào bậc nhất, gọi là cát tinh Đăng Diện, và mang đến cho nhà toàn điều may mắn. Hơn nữa, nhà có 2 mộc, tức là tượng "nhị mộc thành lâm" (2 cây thành rừng). Ý nói nhà có sẵn thịnh vô hình khí là mộc để tiếp sinh hỏa. Người ở trong nhà thông minh, vợ chồng sống hòa hợp và thuận ý, con cháu phát ra quý hiển, ruộng vườn thu hoạch tốt và tiền của luôn có sẵn. Thật đây là căn nhà tốt vào bậc nhất vậy.

Nếu nhà Chấn làm cửa ở cung Kiền là điều rất kị. Nhà có tượng hợp phối giữa trưởng nam và lão ông hoặc lão phụ. Đây là tượng tuần dương, cho nên bất hóa. Hơn nữa, Kiền thuộc kim khắc Chấn thuộc mộc và theo phép Bát Biến Du Niên nhà phạm Ngũ Quỷ. Bởi thế không nên làm nhà vừa Đông Trạch lẫn với Tây Trạch là vậy. Những cung khác thuộc Tây Tứ trạch là Cấn, Đoài, và Khôn đều không nên làm cửa cho nhà Chấn vì đều phạm những hung tinh.

Nhà Chấn có cửa Tốn [tuy tác giả không đề cập trong nguyên văn, nhưng sẵn phân luận để cho trọn ý] là tượng chính phối giữa trưởng nam và trưởng nữ. Nhà có âm dương tương hòa, chiếm được tượng quẻ "Phong Lôi Ích". Chủ và cửa có cùng hành mộc, khi so đôi đặng tỉ hòa. Nhà như vậy là rất tốt, tại sao không chọn ? Lý do là như sau. Nhà chủ Chấn so với cửa Tốn thừa Diên Niên theo phép Bát Biến Du Niên. Tinh này là Vũ Khúc thuộc kim bay vào cung chủ Chấn thuộc mộc, khi so đôi là tương khắc, tinh khắc nhà. Như vậy cát tinh trở thành hung và ứng vào những năm tháng thuộc kim. Vậy Đông Tứ Trạch không nên chọn Vũ Khúc kim tinh mà phải chọn Tham Lang mộc tinh là cách hay nhất.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Chấn chỉ có cửa Li thừa Sinh Khí là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Sinh Khí trạch thuộc Đông Tứ Trạch. Phòng bên tay trái nên làm cửa hướng về Khảm để thừa Thiên Y cát tinh. Phòng bên tay phải nên làm cửa hướng về cung Li để thừ Sinh Khí cát tinh. Các phòng bên tay trái cũng như ngay tại cung Phục Vị đều tốt.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top