Khảm trạch bát quái phương vị
Hình minh họa
坎宅八卦方位

坎宅巽門,中男長女之配合。巽木為外爻而在上,坎水為內爻而在下,此風水渙之象也。且木入坎宮生气得地,主男女榮富傢道咸亨,生 子必五。先發中男,科第槤綿,子孫振詵,上吉之宅。若開離門不利于女,震門純昜不化,切忌坤門。

靜宅一進,生气司宅,伏位上吉,左房前半上吉,右房代乾佽之。

Khảm trạch bát quái phương vị

Phiên âm:

Khảm trạch Tốn môn, trung nam trưởng nữ chi phối hợp. Tốn mộc vi ngoại hào nhi tại thượng, Khảm thủy vi nội hào nhi tại hạ. Thử "Phong Thủy Hoán" chi tượng dã. Thả Mộc nhập Khảm cung Sanh Khí đắc địa. Chủ nam nữ vinh phú gia đạo hàm hanh, sanh tử tất ngũ (5). Tiên phát trung nam, khoa đệ liên miên, tử tôn chấn sân. Thượng cát chi trạch. Nhược khai Li môn bất lợi vu nữ. Chấn môn thuần dương bất hóa. Thiết kị Khôn môn.

Tĩnh trạch nhất tiến, sanh khí ti trạch, phục vị thượng cát. Tả phòng tiền bán thượng cát. Hữu phòng đại Kiền thứ chi.

Dịch xuôi diễn ý:


Nhà Khảm thủy với cửa Tốn mộc là tượng hợp phối giữa trung nam và trưởng nữ. Đây có nghĩa là nhà có âm dương đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong Kinh dịch, cửa Tốn mộc ở ngoài nên để quẻ Tốn (☴) ở bên trên, và chủ Khảm thủy ở trong nên để quẻ Khảm (☵) ở bên dưới. Vậy là được tượng quẻ "Phong Thủy Hoán".

☴ Tốn (Phong)

☵ Khảm (Thủy)

Phong Thủy Hoán
Chủ thuộc thủy và cửa thuộc mộc, khi so đôi là tương sinh, tức là vô hình khí từ ở trong nhà sinh ra ngoài. Đây có thể là điều bất lợi do thoát khí. Tuy nhiên, nhà có cửa ở cung Tốn so với chủ ở cung Khảm, thừa Sinh Khí cát tinh theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Sinh Khí, tức là sao Tham Lang, thuộc dương mộc bay nhập vào cung chủ thuộc thủy, khi so đôi là tương sinh. Sao Tham Lang trở nên càng tốt thêm cho nhà, gọi là đắc địa hay đắc vị. Vì vậy vị trí cửa là ở đúng chỗ tốt. Người ở trong nhà nam cũng như nữ được vinh hoa, phú quý, hưởng cảnh gia đình trên thuận dưới hòa có trật tự. Chủ sinh được ít nhất 5 người con. Vì chủ Khảm là tượng Trung Nam; cho nên, người con thứ được phát phúc trước, kết quả học hành tấn tới và thi đậu liên tục. Đông con nhiều cháu và giầu có. Thật đây là căn nhà tốt vào bậc nhất vậy.

Không nên làm cửa ở cung Li cho nhà Khảm, tuy được tượng chính phối giữa trung nam và trung nữ, âm dương tương hợp đầy đủ, chiếm quẻ “Thủy Hỏa Vị Tế”, và thừa Diên Niên cát tinh, tức sao Vũ Khúc kim. Nhưng là tượng "thủy hỏa tương xạ" (bắn chọi lẫn nhau) do thủy khắc hỏa. Kết quả nhà như vậy cũng được lợi và may mắn mà chỉ bất lợi cho phụ nữ vì Li là tượng trung nữ.

Nhà Khảm nên tránh làm cửa ở cung Chấn, bởi vì chủ Khảm và cửa Chấn là tượng hợp phối giữa trung nam và trưởng nam. Tượng này là thuần dương. Nhà dương thịnh gia cảnh tuy cũng được chút lợi trong thời gian đầu, nhưng sau này do không có âm nhà bất sinh hóa và bất phát. Hậu quả là sát hại vợ hoặc không còn có con nối dòng.

Nếu nhà Khảm làm cửa ở cung Khôn là đại kị vì Khôn thuộc thổ khắc chủ Khảm thuộc thủy. Theo phép Bát Biến Du Niên nhà phạm hung tinh Tuyệt Mệnh. Hậu quả là người con thứ (trung nam) sẽ bị hại rồi mất. Bởi thế không nên làm nhà vừa Đông Trạch lẫn với Tây Trạch là vậy.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Khảm chỉ có cửa Tốn thừa Sinh Khí là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Sinh Khí trạch thuộc Đông Tứ Trạch. Phòng ngay tọa cung là tốt vì thừa Phục Vị cát tinh. Các phòng ở phân nửa phía trước bên tay trái đều tốt do thừa Thiên Y, Sinh Khí, và Diên Niên cát tinh. Phòng bên tay mặt như cung Kiền chỉ dùng vào việc không mấy quan trọng.


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top