Kiền trạch
Hình minh họa

乾宅八卦方位

乾宅坤門,乃老陰老昜之正配,坤土為外爻在上,乾金為內爻而在下,此地天泰之象也。且門生宅延年得地,主伕妻和子孫旺,不獨百事 隨心,仰且人安物泰,上吉之宅。若開兌門則生气受兌之克,艮門則純昜不化,艮兌便門可切忌離門。

靜宅一進,坤門,延年金司宅,右房生气,上吉,主發秀添丁,左房佽之。左宜坤戶右宜艮戶。
Kiền trạch bát quái phương vị

Phiên âm:

Kiền trạch Khôn môn, nãi lão âm lão dương chi chánh phối. Khôn thổ vi ngoại hào tại thượng, Kiền kim vi nội hào nhi tại hạ. Thử "Địa Thiên Thái" chi tượng dã. Thả môn sanh trạch Diên Niên đắc địa. Chủ phu thê hòa tử tôn vượng, bất độc bách sự tùy tâm, ngưỡng thả nhân an vật thái. Thượng cát chi trạch. Nhược khai Đoài môn tắc Sanh Khí thụ Đoài chi khắc. Cấn môn tắc thuần dương bất hóa. Cấn Đoài tiện môn khả thiết kị Li môn.

Tĩnh trạch nhất tiến, Khôn môn, Diên Niên kim ti trạch. Hữu phòng Sanh Khí, thượng cát, chủ phát tú thiêm đinh. Tả phòng thứ chi. Tả nghi Khôn hộ hữu nghi Cấn hộ.

Dịch xuôi diễn ý:

Nhà Kiền kim (tức sau nhà ở vào cung Kiền) với cửa Khôn thổ là tượng chính phối giữa lão dương và lão âm. Đây có nghĩa là nhà có âm dương trọn đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong Kinh dịch, cửa Khôn thổ ở ngoài nên để quẻ Khôn (☷) ở bên trên, và chủ Kiền kim ở trong nên để quẻ Kiền (☰) ở bên dưới. Vậy là được tượng quẻ “Địa Thiên Thái".

☷ Khôn (Địa)

☰ Kiền (Thiên)

Địa Thiên Thái

Chủ thuộc Kim và cửa thuộc thổ, khi so đôi là tương sinh, tức là vô hình khí từ ở ngoài sinh vào nhà. Đây là điều rất tốt vì sự phát đạt tiến lên mau. Hơn nữa, nhà có cửa ở cung Khôn so với cung chủ Kiền, thừa Diên Niên cát tinh theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Diên Niên, tức là sao Vũ Khúc, thuộc dương kim bay nhập vào cung chủ Khôn thuộc thổ, khi so đôi là tương sinh. Sao Vũ Khúc trở nên càng tốt thêm cho nhà, gọi là đắc địa hay đắc vị. Vì vậy cửa ở đúng chỗ tốt. Trong nhà vợ chồng sống hòa hợp, sinh được đông con nhiều cháu, trăm sự từ tâm không một điều gì mà không toại ý, người thì đặng sống an và súc vật thì được vận tốt. Thật đây là căn nhà tốt vào bậc nhất vậy.

Nếu nhà Kiền làm cửa ở cung Đoài là tượng hợp phối giữa lão ông và thiếu nữ. Tuy tượng cho nhà có âm dương đầy đủ và cũng thừa Sinh Khí cát tinh (sao Tham Lang) theo phép Bát Biến Du Niên, nhưng cát tinh bay nhập cung chủ, khi so đôi cung kim khắc tinh mộc. Vì vậy, Tham Lang tinh không có chỗ đứng, gọi là thất vị, và xem là không cát lợi hoặc nếu có lợi chỉ ở vào giai đoạn đầu.

Nếu nhà Kiền làm cửa tại cung Cấn là tượng hợp phối giữa lão ông và trung nam chung sống một nhà. Tượng này là thuần dương. Nhà dương thịnh thì gia cảnh tuy cũng được chút lợi trong thời gian đầu, nhưng sau này do không có âm nhà bất sinh hóa và bất phát. Hậu quả là sát hại vợ hoặc không còn có con nối dòng.

Các phòng ở trong các cung Cấn và Đoài không nên làm cửa hướng về Li vì Cấn và Đoài thuộc về Tây Tứ Trạch; trong khi Li thuộc về Đông Tứ Trạch. Cách hỗn hợp Đông Tây là điều nên tránh vì nhà luôn phạm vào những hung tinh.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Kiền chỉ có cửa Khôn thừa Diên Niên là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Diên Niên Kim trạch thuộc Tây Tứ Trạch. Phòng ngay bên tay mặt của cung tọa thừa Sinh Khí cát tinh, cho nên rất tốt. Người ở trong đó sẽ ra đẹp và có sức khỏe tốt hoặc chủ nhà ở sinh thêm nhiều con. Phòng tốt thứ nhì ở về bên tay trái trong cung Cấn do thừa Thiên Y cát tinh. Cửa phòng bên trái nên hướng về Khôn do thừa Diên Niên, và cửa phòng bên phải nên hướng về Cấn phương để thừa Thiên Y.

(Sách của Vương Công còn có động và hóa trạch. Những kiểu nhà này gồm có nhiều phòng chỉ thích hợp với một số nhà quan thời tác giả sinh sống. Vậy không trích ra để dịch).


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top