Li trạch
Hình minh họa
離宅八卦方位

離宅震門,中女長男之配合,震木為外爻而在上,離火為內爻而在下,乃雷火丰之象也。且生气在外以生本宅之火,是為外生內,應木火 通明之象。主男孝女貞,人丁旺盛。若巽門則純陰不化,坎門則水克火,主女人不利,切忌乾門。

靜宅一進,生气司宅,速發之兆也。右房伏位俱上吉,但右房戶開于艮方妙,坎戶則水火相射,則不利矣。

Li trạch bát quái phương vị

Phiên âm:

Li trạch Chấn môn, trung nữ trưởng nam chi phối hợp. Chấn mộc vi ngoại hào nhi tại thượng. Li hỏa vi nội hào nhi tại hạ, nãi "Lôi Hỏa Phong" chi tượng dã. Thả Sanh Khí tại ngoại dĩ sanh bổn trạch chi hỏa. Thị vi ngoại sanh nội, ứng mộc hỏa thông minh chi tượng. Chủ nam hiếu nữ trinh, nhân đinh vượng thịnh. Nhược Tốn môn tắc thuần âm bất hóa. Khảm môn tắc thủy khắc hỏa, chủ nữ nhân bất lợi. Thiết kị kiền môn.

Tĩnh trạch nhất tiến, Sanh Khí ti trạch. Tốc phát chi triệu dã. Hữu phòng Phục Vị câu thượng cát. Đãn hữu phòng hộ khai vu Cấn phương diệu. Khảm hộ tắc thủy hỏa tương xạ, tắc bất lợi hĩ.

Dịch xuôi diễn ý:

Nhà Li hỏa với cửa Chấn mộc là tượng hợp phối giữa trưởng nam và trung nữ. Đây có nghĩa là nhà có âm dương đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong kinh dịch, cửa Chấn mộc ở ngoài nên để quẻ Chấn (☳) ở bên trên, và chủ Li hỏa ở trong nên để quẻ Li (☲) ở bên dưới. Vậy là được tượng quẻ "Lôi Hỏa Phong".

☳ Chấn (Lôi)

☲ Li (Hỏa)

Lôi Hỏa Phong

Chủ thuộc hỏa và cửa thuộc mộc, khi so đôi là tương sinh. Hơn nữa, nhà có cửa Chấn mộc so với chủ Li hỏa, thừa Sinh Khí theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Sinh Khí, tức là sao Tham Lang, thuộc dương mộc bay nhập cung chủ thuộc hỏa, khi so đôi cũng được tương sinh. Tương sinh ở đây đều là vô hình khí từ ở ngoài sinh vào nhà. Đó là điều cực tốt cho nhà do sự phát đạt tiến lên rất mau. Người ở trong nhà thông minh, con trai hiếu thảo và gái có nết giữ tiết trinh, mọi người đều khỏe mạnh và vượng phát.

Nếu nhà Li làm cửa ở cung Tốn tức là tượng hợp phối giữa trưởng nữ và trung nữ. Đây là tượng thuần âm, cho nên bất hóa. Tượng quẻ là Phong Hỏa Gia Nhân. Theo phép Bát Biến Du Niên, nhà Li với cửa Tốn thừa Thiên Y, tức Cự Môn tinh. Cát tinh thuộc thổ bay vào cung chủ thuộc hỏa, khi so đôi là tương sinh. Cự Môn tinh được chỗ đứng gọi là đắc vị. Như vậy làm cửa tại cung Tốn cũng được tốt ứng vào năm tháng thuộc thổ, nhưng nhà thịnh âm thì dương phải suy khiến cho đàn ông yểu vong. Vì vậy, chủ chỉ được hưởng lợi trong giai đoạn đầu, ở đến lâu sau sẽ bất lợi và đời sống ra cô quả không con nối dòng.

Nếu nhà Li làm cửa ở cung Khảm, được tượng chính phối giữa trung nam và trung nữ, âm dương đầy đủ và tương hợp. Tượng quẻ là "Thủy Hỏa Ký Tế". Theo phép Bát Biến Du Niên, nhà Li với cửa Khảm thừa Diên Niên, tức Vũ Khúc tinh. Cát tinh thuộc kim bay vào cung chủ thuộc hỏa, khi so đôi là tương khắc. Vũ Khúc tinh mất chỗ đứng gọi là thất vị. Tuy nhà vẫn được lợi do tượng quẻ nhưng kém may mắn. Hơn nữa nhà có tượng "thủy hỏa tương xạ" (bắn chọi lẫn nhau) do thủy khắc hỏa. Cung chủ bị khắc là tượng trung nữ, vậy phụ nữ sẽ bất lợi trong lứa tuổi còn trẻ.

Nhà Li rất kị làm cửa ở cung Kiền là tượng hợp phối giữa trưởng nữ và lão dương. Nhà có đủ âm dương để sinh hóa, nhưng nhà hỏa khắc ra cửa kim. Tượng quẻ là Thiên Hỏa Đồng Nhân. Theo phép Bát Biến Du Niên nhà thừa hung tinh Tuyệt Mệnh và rất bất lợi cho lão ông. Bởi thế không nên làm nhà vừa Đông Trạch lẫn với Tây Trạch là vậy. Các cung còn lại thuộc Tây Tứ Trạch là Đoài, Cấn, và Khôn cũng nên tránh vì toàn phạm vào những hung tinh.

Nhà Li cũng có cửa Li [Nhận xét riêng, sách Việt văn khi đề cập Li Trạch, có thể là cách này, sẵn phân luận để cho trọn ý] là tượng hợp phối giữa 2 trung nữ. Tượng này là thuần âm, cho nên bất hóa. Tượng quẻ là Bát Thuần Li. Theo phép Bát Biến Du Niên, nhà Li với cửa Li thừa Phục Vị, tức Phụ Bật tinh. Cát tinh thuộc dương mộc bay vào cung chủ thuộc hỏa, khi so đôi là tương sinh. Sao Phụ Bật được chỗ đứng gọi là đắc vị và mang may mắn đến cho nhà ứng vào những năm tháng thuộc mộc. Như vậy làm cửa tại cung Phục Vị thì cũng được tốt. Nhà phát giầu có ở mức trung trong giai đoạn đầu và ở đến lâu sau, nhà thịnh âm thì dương phải suy, khiến đàn ông yểu vong và đời sống ra cô quả không con nối dòng.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Li chỉ có cửa Chấn thừa Sinh Khí là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Sinh Khí trạch thuộc Đông Tứ Trạch. Nhà này phát đạt rất mau. Các phòng bên phải của cung Phục Vị đều tốt vì cung Chấn thừa Sinh Khí và cung Tốn thừa Thiên Y cát tinh. Các cửa phòng này nên hướng về cung Cấn là diệu cách. Không nên làm cửa hướng về cung Khảm do là thủy hỏa tương xạ (bắn chọi lẫn nhau) mà sinh ra bất lợi.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top