Đoài trạch
Hình minh họa
兌宅八卦方位

兌宅艮門,少女少男之正配。艮土為外爻而在上,兌金為內爻而在下,此山澤損之象也。外土生內金,星宮比和,上吉之宅也,切忌禸門 。

靜宅一進,艮門,延年司宅,左右房伏位俱吉,房戶俱宜右角艮方。Đoài trạch bát quái phương vị

Phiên âm:


Đoài trạch Cấn môn, thiếu nữ thiếu nam chi chánh phối. Cấn thổ vi ngoại hào nhi tại thượng, Đoài kim vi nội hào nhi tại hạ. Thử "Sơn Trạch Tổn" chi tượng dã. Ngoại thổ sanh nội kim. Tinh cung tỉ hòa. Thượng cát chi trạch dã. Thiết kị Li môn.

Tĩnh trạch nhất tiến, Cấn môn, Diên Niên ti trạch. Tả hữu phòng Phục Vị câu cát. Phòng hộ câu nghi hữu giác Cấn phương.

Dịch xuôi diễn ý:

Nhà Đoài với cửa Cấn là tượng chính phối giữa thiếu nam và thiếu nữ. Đây có nghĩa là nhà có âm dương trọn đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong kinh dịch, cửa Cấn thổ ở ngoài nên để quẻ Cấn (☶) ở bên trên, và chủ Đoài kim ở trong nên để quẻ Đoài (☱) ở bên dưới. Vậy là tượng quẻ "Sơn Trạch Tổn".

☶ Cấn (Sơn)

☱ Đoài (Trạch)

Sơn Trạch Tổn

Cửa thuộc thổ và chủ thuộc kim, khi so đôi là tương sinh, tức vô hình khí từ ở ngoài sinh vào trong nhà. Đây là điều rất tốt do sự phát đạt tiến lên mau. Hơn nữa, nhà có cửa Cấn so với chủ Đoài, thừa Diên Niên cát tinh theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Diên Niên, tức sao Vũ Khúc, thuộc dương kim bay nhập cung chủ Đoài cũng thuộc kim, khi so đôi được tỉ hòa. Sao Vũ Khúc trở nên tốt vào bậc nhất và mang đến cho nhà toàn điều may mắn ứng vào những năm tháng thuộc kim. Vì vậy, người trong nhà tuổi còn trẻ mà thành đạt cao và hưởng vinh hoa cùng phú quý. Đây là cái nhà tốt vào bậc nhất cho những ai làm chủ nhà sinh ra đặng Đoài cung vậy.

Nhà Đoài kị làm cửa ở cung Li gồm những lý do như sau. Nhà này là tượng hợp phối giữa thiếu nữ và trung nữ. Đây là tượng thuần âm, cho nên bất hóa. Vả lại, cửa Li hỏa khắc nhà Kim, chuyện hung từ ngoài tự vương đến. Theo phép Bát Biến Du Niên nhà thừa đại hung tinh Ngũ Quỷ. Bởi thế không nên làm nhà vừa Đông Trạch lẫn với Tây Trạch là vậy. Những cung còn lại thuộc Đông Tứ Trạch là Chấn, Khảm, và Tốn cũng không nên chọn làm cửa cho nhà chủ Đoài vì tất cả thừa những hung tinh.

Nhà Đoài cũng có cửa Đoài [Nhận xét riêng, những sách Việt văn khi đề cập Đoài Trạch, có thể là cách này, sẵn phân luận để cho trọn ý] là tượng hợp phối giữa 2 thiếu nữ. Tượng này là thuần âm, cho nên bất hóa. Tượng quẻ là Bát Thuần Đoài. Theo phép Bát Biến Du Niên, nhà Đoài với cửa Đoài thừa Phục Vị, tức Phụ Bật tinh. Cát tinh thuộc dương mộc bay vào cung chủ thuộc kim, khi so đôi là tương khắc. Cát tinh không còn chỗ đứng gọi là thất vị. Do là tượng "nhị kim tỉ hòa" mà nhà thịnh vô hình khí kim. Như vậy làm cửa tại cung Phục Vị thì cũng được tốt. Nhà phát giầu có ở mức trung trong giai đoạn đầu và ở đến lâu sau, nhà thịnh âm thì dương phải suy, khiến đàn ông yểu vong và đời sống ra cô quả không con nối dòng.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Đoài chỉ có cửa Cấn thừa Diên Niên là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Diên Niên trạch thuộc Tây Tứ Trạch. Phòng bên tay trái và bên tay phải của cung Phục Vị, hay cung tọa Đoài, đều được cát lợi vì phòng bên trái thừa Sinh Khí và phòng bên phải thừa Thiên Y cát tinh. Cửa phòng bên phải đều nên thiết kế quay về hướng Cấn để Diên Niên cát tinh.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top