Tốn trạch
Hình minh họa
巽宅八卦方位

巽宅坎門,長女中男之配合。坎水為外爻而在上,巽木為內爻而在下,此水風井之象也,且外水以生內木,宮星比和得地全吉之宅。水木 相生,陰昜相和,肇基悠遠,孰大于此,但忌乾兌金門克本宅之木耳。

靜宅一進,坎門,生气司宅,兩房及伏位俱吉。房中宜右角開戶坎上,便門開震方,二木成林,尤屬上吉之宅也。

Tốn trạch bát quái phương vị

Phiên âm:

Tốn trạch Khảm môn, trưởng nữ trung nam chi phối hợp. Khảm thủy vi ngoại hào nhi tại thượng, Tốn mộc vi nội hào nhi tại hạ. Thử "Thủy Phong Tỉnh" chi tượng dã. Thả ngoại thủy dĩ sanh nội mộc. Cung tinh tỉ hòa đắc địa toàn cát chi trạch. Thủy mộc tương sanh, âm dương tương hòa, triệu cơ du viễn, thục đại vu thử. Đãn kị Kiền Đoài kim môn khắc bổn trạch chi mộc nhĩ (vậy).

Tĩnh trạch nhất tiến, Khảm môn, Sanh Khí ti trạch. Lưỡng phòng cập Phục Vị câu cát. Phòng trung nghi hữu giác khai hộ Khảm thượng. Tiện môn khai Chấn phương, nhị mộc thành lâm, vưu chúc thượng cát chi trạch dã.

Dịch xuôi diễn ý:

Nhà Tốn mộc với cửa Khảm thủy là tượng hợp phối giữa trung nam và trưởng nữ. Đây có nghĩa là nhà có âm dương đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong kinh dịch, cửa Khảm thủy ở ngoài nên để quẻ Khảm (☵) ở bên trên, và chủ Tốn mộc ở trong nên để quẻ Tốn (☴) ở bên dưới. Vậy là được tượng quẻ "Thủy Phong Tỉnh".

☵ Khảm (Thủy)

☴ Tốn (Phong)

Thủy Phong Tỉnh

Chủ thuộc mộc và cửa thuộc thủy, khi so đôi là tương sinh, tức là vô hình khí từ ở ngoài sinh vào nhà. Đây là điều tốt do sự phát đạt tiến lên mau. Hơn nữa, nhà có cửa ở cung Khảm so với chủ ở cung Tốn, thừa Sinh Khí cát tinh theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Sinh Khí, tức là sao Tham Lang, thuộc dương mộc bay nhập cung chủ Tốn cũng thuộc mộc, khi so đôi đặng tỉ hòa. Sao Tham Lang trở nên tốt vào bậc nhất và mang đến cho nhà toàn điều may mắn. Như vậy làm cửa Khảm cho nhà Tốn là tốt vào bậc nhất do thủy mộc tương sinh và âm dương tương hòa. Chủ có cơ xa, cái lớn đó là vậy [ chỗ này tối nghĩa, khó dịch! ].

Nhà Tốn rất kị làm cửa ở các cung Kiền và Đoài vì các cung này đều thuộc hành kim; cho nên cửa kim sẽ khắc chủ mộc. Theo phép Bát Biến Du Niên các cung này phải thừa hung tinh. Chủ Tốn với cửa Kiền thừa hung tinh Họa Hại. Chủ Tốn với cửa Đoài thừa hung tinh Lục Sát. Bởi thế không nên làm nhà vừa Đông Trạch lẫn với Tây Trạch là vậy. Các cung còn lại thuộc Tây Tứ Trạch là Càn và Khôn cũng nên tránh cho nhà Tốn.

Nhà Tốn có cửa Chấn là tượng chính phối giữa trưởng nam và trưởng nữ. Nhà có âm dương tương hòa. Tượng quẻ là "Lôi Phong Hằng". Chủ và cửa có cùng hành mộc, khi so đôi đặng tỉ hòa. Nhà như vậy là rất tốt, tại sao không chọn ? Lý do là như sau. Nhà chủ Tốn so với cửa Chấn thừa Diên Niên theo phép Bát Biến Du Niên. Tinh này là Vũ Khúc thuộc kim bay vào cung chủ Tốn thuộc mộc, khi so đôi là tương khắc, tinh khắc nhà. Như vậy cát tinh trở thành hung và ứng vào những năm tháng thuộc kim. Vậy Đông Tứ Trạch không nên chọn Vũ Khúc kim tinh mà phải chọn Tham Lang mộc tinh là cách hay nhất.

Nhà Tốn có cửa Ly [tuy tác giả không đề cập trong nguyên văn, nhưng sẵn phân luận để cho trọn ý] là tượng hợp phối giữa trưởng nữ và trung nữ. Tượng này thuần âm, cho nên bất hóa. Theo phép Bát Biến Du Niên, nhà Tốn với cửa Ly thừa Thiên Y, tức Cự Môn. Cát tinh thuộc dương thổ bay vào cung chủ thuộc mộc, khi so đôi là tương khắc, nhà khắc tinh. Tinh không còn có chỗ đứng và gọi là thất vị. Như vậy nhà bất cát.

Nhà Tốn cũng có cửa Tốn [Nhận xét riêng, sách Việt văn khi đề cập Tốn Trạch, có thể là cách này, sẵn phân luận để cho trọn ý] là tượng hợp phối giữa 2 trưởng nữ. Tượng này là thuần âm, cho nên bất hóa. Tượng quẻ là Bát Thuần Tốn. Theo phép Bát Biến Du Niên, nhà Tốn với cửa Tốn thừa Phục Vị, tức Phụ Bật tinh. Cát tinh thuộc dương mộc bay vào cung chủ cũng thuộc mộc, khi so đôi đặng tỉ hòa. Sao Phụ Bật trở nên tốt vào bậc nhất và mang đến cho nhà nhiều may mắn ứng vào những năm tháng thuộc mộc. Như vậy làm cửa tại cung Phục Vị thì cũng được tốt. Nhà phát giầu có ở mức trung trong giai đoạn đầu và ở đến lâu sau, nhà thịnh âm thì dương phải suy, khiến đàn ông yểu vong và đời sống ra cô quả không con nối dòng.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Tốn chỉ có cửa Khảm thừa Sinh Khí là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Sinh Khí trạch thuộc Đông Tứ Trạch. Những phòng cận 2 bên với cung Phục Vị đều tốt, vì phòng bên trái thừa Thiên Y và phòng bên phải thừa Diên Niên. Trong các phòng làm cửa nên hướng về Khảm để thừa Sinh Khí cát tinh. Cửa sau nên làm ở cung Chấn thì được tượng "nhị mộc thành lâm" cho thêm tốt nhà vào bậc nhất.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top